Vår vårdfilosofi

Vi på Aleris Plastikkirurgi är måna om att du ska känna dig trygg och omhändertagen när du kliver innanför dörren på någon av våra kliniker. Minst lika viktigt är att du blir välinformerad och får svar på dina frågor inför en operation. Därför får du alltid får träffa en erfaren plastikkirurg och sjuksköterska på din första konsultation.

Under konsultationen går vi tillsammans igenom förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga. Allt för att du ska kunna ta ett välgrundat och insiktsfullt beslut.

Vi tar hand om dig

De flesta människor är nervösa inför en operation. Det är helt naturligt. Hela vårt team vet om det. Så vi gör alltid vårt yttersta för att ta hand om dig som patient före, under och efter operationen.

Trettio års erfarenhet

I mer än trettio år har vi utfört plastikkirurgi på våra kirurgiska kliniker och privata sjukhus i Skandinavien. Varje år får vi förtroendet att genomföra cirka 10 000 operationer och injektioner.

Professorer inom plastikkirurgi

Vi har idag mer än trettio erfarna och välrenommerade specialister inom plastikkirurgi. Alla har tidigare varit konsulter på plastikkirurgiska avdelningar på offentliga sjukhus.

Flera av våra läkare är disputerade och vissa har också professorskompetens inom plastikkirurgi.

Din säkerhet och komfort

På våra kliniker arbetar erfarna narkosläkare och anestesisjuksköterskor för att öka din säkerhet och minska obehaget i samband med operationerna.

På vår klinik i Stockholm (Sabbatsbergs sjukhus) har vi dessutom tillgång till röntgen, kardiologi och laboratorier för blodprovsanalyser, EKG, arbetsprov med mera.

Alla våra kliniker har jour efter operationerna så att du som patient direkt kan komma i kontakt med den plastikkirurg som opererat dig. Du är med andra ord i de bästa händerna - även efter din operation.

Läkare tjänstgör på universitetssjukhus

Hos oss är samtliga läkare medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Majoriteten av våra plastikkirurger är medlemmar i Svensk och Internationell förening för Estetisk Plastikkirurgi samt Svensk Plastikkirurgisk förening.

Flertalet av våra läkare tjänstgör också på universitetssjukhus för att kunna ta del av ett bredare patientunderlag och säkerställa medicinsk kompetens.

Regelbundna vidareutbildningar

Våra sköterskor har lång erfarenhet både från offentlig och privat vård och deltar regelbundet i vidareutbildningar inom sina respektive specialområden operation, anestesi, postoperativ vård och övriga estetiska behandlingar.