Bröstimplantatregistret BRIMP

Aleris Plastikkirurgi är stolta att kunna presentera bröstimplantatregistret BRIMP. Vår plastikkirurg Doc. Birgit Stark är drivkraften bakom BRIMP och vi är mycket nöjda över detta fina initiativ för att säkerställa trygghet och hög kvalitet för kvinnor som får bröstimplantat inopererade.

Sverige har ett stort antal nationella kvalitetsregister med uppgifter om hälso- och sjukvård inom olika diagnosområden. Målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning. BRIMP är nu ett av dessa kvalitetsregister.

I maj 2014 startade bröstimplantatregistret BRIMP. Därmed inleddes en systematisk registrering av bröstimplantat i Sverige.

Detta är BRIMP

Bröstimplantatregistret BRIMP är ett nationellt kvalitetsregister för patienter som av olika skäl har erhållit bröstimplantat. Anledningen kan vara att ett bröst återställts efter cancer eller att olika stora bröst återfått form- eller volymsymmetri. En annan orsak att genomgå en bröstförstoring med implantat kan vara att brösten är för små i förhållandet till kroppens övriga utformning. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården för samtliga grupper samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet.

BRIMP förväntas i ett tidigt skede upptäcka eventuella oväntade komplikationer i samband med ett implantat.

Brett stöd

En nationell expertgrupp har arbetat med framtagning av bröstimplantatregistret BRIMP. Tre stora kliniker i Sverige har under nästan två års tid arbetat med olika problemställningar för att utforma bröstimplantatregistret BRIMP så bra som möjligt både för patienterna och för sjukvården. Arbetet leds av styrgruppen som kontinuerligt diskuterar kvalitetsförbättringar av det nya bröstimplantatregistret.

BRIMP stöds av anslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt yrkesföreningarna. De är också förankrade inom Svensk Förening för Plastikkirurgi och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

De nationella kvalitetsregistren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat. De bygger på data som samlats in från hälso-och sjukvården. Syftet är att ge underlag till förbättringsarbete och att öka patientsäkerheten.

Alla kvinnor som får bröstimplantat här hos oss på Aleris Plastikkirurgi registreras i BRIMP för att ytterligare kvalitetssäkra patientsäkerheten.

Patientfördelar

Bröstimplantatregistret BRIMP har många fördelar för dig som patient:

  • Att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt.
  • Att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv.
  • Att öka kunskap om din belåtenhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv.
  • Att utvärdera om bröstimplantat ger smärta i dina bröst.
  • Att öka kunskap om och när bröstimplantat bör bytas.