Priser och delbetalning

Priserna för behandlingar hos oss kan variera beroende på dina förutsättningar. Under konsultationen diskuterar vi behandlingens omfattning för att fastställa det exakta priset. Hos oss är allt inkluderat i operationspriset.

Förutom själva operationen ingår narkos, post operativt omhändertagande av specialutbildade sjuksköterskor i trygg miljö, fika, måltider och naturligtvis återbesök. Om du behöver gördel eller special-BH ingår även detta i priset.

Om du behöver hjälp med finansieringen är det lättast att kontakta din bank eller annan etablerad lånegivare, exempelvis Human finans. Aleris Plastikkirurgi erbjuder ingen egen finansieringslösning. 

Betalning av din operation skall ske senast 14 dagar före operationsdagen. Du kan betala operationen/behandningen via faktura eller direkt på någon av våra kliniker där vi tar emot både kort och kontanter. Aleris Plastikkirurgi har rätt att neka operation om betalning ej har mottagits.