Våra priser

Priserna kan variera beroende på dina förutsättningar. Under konsultationen diskuterar vi behandlingens omfattning för att fastställa det exakta priset. Hos oss är också allt inkluderat i operationspriset. Förutom själva operationen ingår narkos, post operativt omhändertagande av specialubildade sjuksköterskor i trygg miljö, fika, måltider och naturligtvis återbesök. Om du behöver gördel eller special-BH ingår även detta i priset.

Boka online

Boka nästa lediga tid direkt här på webben

Boka nu

Ställ en fråga