Skip to Content

Martin Halle

Specialist i plastikkirurgi

Dr. Martin Halle, leg läkare, specialist i Plastikkirurgi sedan 2008. Med Dr. 2010 Vid Karolinska Institutet med en avhandling om rekonstruktiv kirurgi efter strålbehandling. Dr. Halle har arbetat vid Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2003 och är idag överläkare där med ansvar för den mikrokirurgiska verksamheten. Dr. Halle har huvudfokus på plastikkirurgi inom huvud och halsområdet, men har även intresse av generell plastikkirurgi så som bröstkirurgi och bukplastiker. På Karolinska har Dr. Halle doktorander och flera forskningsprojekt med inriktning mot rekonstruktion i samband med strålbehandling efter bröst- samt huvud och halscancer. Dr. Halle är medlem i Svenska Läkaresällskapet (SvLS), Sveriges Läkarförbund (SLF), Svensk Plastikkirurgisk förening (SPKF), Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi (SFRM), European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM) samt European Association of Plastic Surgeons (EURAPS). Dr Halle är även svensk representant i European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) och European Union of Medical Specialists (UEMS).
Martin Halle

Martin Halle
Birgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Back to top