Skip to Content

Davor Jergovic

Specialist i plastikkirurgi

Med 30 års erfarenhet inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi

Dr. Davor Jergovic har varit verksam inom plastikkirurgi sedan 30 år tillbaka och är specialist i plastikkirurgi sedan 1992. Parallellt med sin tjänst på Plastikkirurggruppen inom estetisk plastikkirurgi är han verksam som överläkare på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhus i Solna. 

 

I 10 år drev han en privat klinik inom estetisk plastikkirurgisk, De VitaNova, som sedan gicksamman medTeres Plastikkirurggruppen som idag är Aleris Plastikkirurggruppen. 

 

Davor gjorde sin doktorsavhandling på kirurgi efter facialispares, dvs ansiktsförlamning. Avhandlingen la Dr. Jergovic 2002 på Medicinska Fakultetet i Linköping. Idag arbetar han fortfarande med att hjälpa patienter med ansiktsförlamning, både med ansiktsreanimering, dvs mikrokirurgisk muskelförflytning och nervtransplantation och klasiska metoder som innebär bl a ögonlockskirurgi, ansiktslyft och pannlyft. Det andra stora området är mikrokirurgisk rekonstruktion av bröst efter bröstcancer. Under sin karriär har han även varit ansvarig plastikkirurg för rekonstruktiv bröstkirurgi på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

Specialistområdet inom estetisk kirurgi är ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt korrektiv kirurgi efter kraftig viktnedgång. Inom detta område har han utvecklat en ny metod för lårlyft som innebär minskad vertikalt ärr på låren, en metod han presenterade på det årliga möte av Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. 

 

Med lång erfarenhet inom platsikkiryrgi är Dr. Jergovic medlem i flera betydande organsiationer och föreningar osm jobbar med att utveckla och kontorllera plastikirurgi både i Sverige och internationellt. Några av dessa är;  Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Han är också medlem i International Societies for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) och European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM). Utöver detta blev Dr Jergoviç den 11:e juli 2018 officiellt International Member i American Society of Plastic Surgeons.

Davor Jergovic

Davor Jergovic
Birgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Kjell-Ove Sällström

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Back to top