Skip to Content

Birgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Doc Birgit Stark, leg. läkare, specialist i plastikkirurgi sedan 1989 och docent vid Karolinska Institutet sedan 2006. 

Utbildad i Tyskland som specialist i kirurgi och plastikkirurgi och verksam i Sverige sedan 1992.

Doc Stark innehar på deltid en överläkartjänst vid kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset och är privatpraktiserande på deltid.

Doc Stark är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk och Tysk Plastikkirurgisk Förening. Dr. Stark är styrelsemedlem i Svensk förening för estetisk kirurgi sedan 2008 och svensk representant i Internationell Förening för Estetisk Plastikkirurgi (ISAPS).

Förutom sedvanlig estetisk plastikkirurgi har Doc. Stark ett stort intresse av kirurgi i ansikte och bröst.

Birgit Stark

Birgit Stark
Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Kjell-Ove Sällström

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Back to top