Skip to Content

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Dr Åsa Edsander-Nord, medicine doktor i plastikkirurgi vid Karolinska Institutet sedan 2000, specialist i plastikkirurgi sedan 2001. Dr Edsander-Nord innehar en överläkartjänst vid Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och är där framför allt verksam inom bröstkirurgi och bröstrekonstruktioner, mikrokirurgi samt ytteröronrekonstruktioner. Hon är medlem i Sveriges Läkarförbund (SLF), Svenska Läkaresällskapet (SvLS), Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), European Association of Plastic Surgeons (EURAPS). Dr Edsander-Nord är Ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening, svensk representant i European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) och European Union of Medical Specialists (UEMS). Hon representerar även plastikkirurgin i Svenskt Kirurgiskt Råd. Förutom sedvanlig estetisk plastikkirurgi har Dr Edsander-Nord ett stort intresse av ansiktskirurgi, bröstkirurgi och bukkirurgi efter viktnedgång.
Åsa Edsander-Nord

Åsa Edsander-Nord
Birgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Kjell-Ove Sällström

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Back to top