Galloperation

Gallsmärtor uppstår när gallblåsan drar ihop sig och det finns ett hinder som blockerar gallan från att ta sig ut i tarmen. Hindret består vanligen av en eller flera gallstenar. Om en sten fastnar i gallgången kan ett gallstensanfall övergå i en inflammation.

Den här operationen genomförs på kliniken i Umeå.

Så går en galloperation till

Vid en galloperation tar man bort gallblåsan och de stenar som ev. finns i den.

Hos oss görs galloperationer med en metod som kallas mini-laparotomi efter att gallgångarna kartlagts med med en MR-undersökning, så kallad MRC. Vi har även möjlighet att komplettera informationen med ultraljudsundersökning före, under eller efter en operation.

En operation med mini-laparotomi efterlämnar ett kort horisontellt ärr, oftast 4 – 7 cm långt, högt upp på bukens högra sida. Eftersom man inte går igenom någon muskulatur så är tekniken skonsam. Man kan i allmänhet gå hem på kvällen samma dag.

Rehabiliteringstiden är densamma som efter en laparoskopisk galloperation, dvs. 1 – 2 veckor. Skillnaden är att man efter en mini-laparotomi slipper besvären av att buken har varit uppblåst av gas och att man får ett kort ärr i stället för många små ärr av olika laparotomi-instrument.

Efter en galloperation

De första dagarna efter operationen kommer patienten att behöva ta smärtstillande tabletter, men kan ägna sig åt lättare, dagliga aktiviteter redan dagen efter operationen. Man kan återgå till full fysisk aktivitet utan begränsningar ca två veckor efter operationen. Rutinmässig sjukskrivning är inte nödvändig.