Skip to Content

Överarmsplastik på vår klinik i Umeå

Vid en överarmsplastik minskar vi omfånget på överarmarna genom att ta bort fett och strama upp huden. Syftet med detta är både att skulptera och forma överarmarna, men också för att i möjligaste mån bevara lymfkärlen. Efter detta kan en plastik göras där hudöverskottet anpassas och tas bort.

Få spänstigare och vackrare överarmar

Att gå i kortärmat eller klänning kan vara jobbigt om man besväras av sina överarmar. Det kan handla om att de framstår som stora eller att huden är slapp. När man åldras minskar hudens elasticitet och spänsten försvinner vilket kan leda till hängande hud. Om du har genomgått en kraftig viktnedgång kan även det leda till hängande och besvärande hud. Med överarmsplastik får du bort den överflödiga huden och får smalare, spänstigare och vackrare överarmar. Att gå i kortärmat blir inte längre ett problem utan ett sant nöje.

Din överarmsplastik

Överarmsplastik innehåller två moment som sker under narkos. Våra kompetenta plastikkirurger gör först en fettsugning där en saltlösning sprutas in i fettvävnaden. Fettet sugs därefter ut med smala sprutor på insidan av armarna. Därefter formas och skulpteras överarmarna. Slutligen görs ett plastikingrepp där överflödig hud anpassas och tas bort. Ingreppet tar ett par timmar och vanligtvis får du sova över på kliniken. Du kan vara tillbaka på jobbet inom en till tre veckor.

Efter operationen kan dina händer svullna något men det går över inom några dagar. Stygnen tar du bort efter 14 veckor och ärren som framträder bleknar med tiden bort. För allra bästa resultat rekommenderar vi att du tejpar ärren i ett halvår.

Tryggt omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Inger Mossberg

Specialist plastikkirurgi Specialist allmänkirurgi

Umeå

Jenny Cajander

Specialist plastikkirurgi

Umeå

Stefan Isberg

Narkosläkare (anestesiolog)

Umeå

Back to top