Skip to Content

Lårplastik i Umeå

Med lårplastik förbättras formen på låren, huden sträcks ut och blir fastare. För att ge låret en smalare form kombineras lårplastik ofta med fettsugning. Det betyder att man först gör låret slankare och sedan stramar upp och anpassar huden till underlaget.

Bli av med överflödig hud på låren

Överskott av hud på låren kan vara besvärande. Överskottet kan ha många orsaker, men är ofta ett resultat av stigande ålder, då hudens elasticitet avtar, eller kraftig viktnedgång. Den hängande huden kan vara mycket besvärande och ge upphov till komplex.

Hur går en lårplastik till?

Vid en kombinerad lårplastik och fettsugning sprutas först en saltlösning in i fettvävnaden. Fettet sugs sedan ut med smala kanyler och huden stramas upp och dina lår får en smalare form.

Inför din operation ska du vara frisk. Ingreppet görs under narkos och tar några timmar. Du får inte röka två veckor före och efter en lårplastik. Du sover över en natt på kliniken.

Efter en lårplastik

Smärtan efter en lårplastik varierar men många upplever att det gör ont och stramar första veckan. Efter operationen får du en gördel som ska bäras dygnet runt de två första veckorna och därefter på dagtid under 3-4 veckor. En sårkontroll görs efter en vecka och stygnen tas bort efter två veckor. Du kan återgå till arbetet 1-2 veckor efter operationen och börja träna efter fem veckor.

Trygg omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Inger Mossberg

Specialist plastikkirurgi Specialist allmänkirurgi

Umeå

Jenny Cajander

Specialist plastikkirurgi

Umeå

Stefan Isberg

Narkosläkare (anestesiolog)

Umeå

Back to top