Skip to Content

Bukplastik i Umeå

Efter graviditet eller kraftig viktnedgång bildas många gånger hudöverskott kring buken, som inte kan tränas bort. Vid en bukplastik tar vi bort löst överskott av fett och hud på magen samt stramar till den underliggande bukmuskulaturen. Det ger en stadigare bukvägg och förhindrar att magen buktar utåt.

Liten eller stor bukplastik?

Om hud- och fettöverskottet endast sitter under naveln kan man göra en liten bukplastik där man inte rör naveln. Om det finns ett stort överskott eller om den lösa huden framför allt sitter ovanför naveln krävs en stor bukplastik. Det innebär att naveln skärs ut och sys in på ny plats på huden efter att hud och fettöverskottet skurits bort.

Ibland kombineras bukplastikoperationen med fettsugning. Vilka områden som kan fettsugas kan du diskutera med din plastikkirurg vid konsultationen. Vanligtvis suger man ut fett mot midjan och höfterna och ibland ovanför naveln men då mer försiktigt så att inte cirkulationen i huden på magen försämras.

Hur går en bukplastik till?

Inför din operation ska du vara frisk. Bukplastiken utförs i narkos och du sover över en natt på klinikens vårdavdelning. Inför hemgången får du en gördel som du ska bära i sex veckor. Det är viktigt att inte röka två veckor före och efter en bukplastik. Övervikt kan försämra läkningen. Det är därför viktigt att du som har kraftig övervikt når din målvikt före en operation.

Efter en bukplastik

Du kan börja arbeta igen 2-4 veckor efter operationen. Om du gjort en liten bukplastik kan du möjligen börja arbeta redan efter en vecka. Träning kan återupptas efter 5-6 veckor, även om man bör avstå från sit-ups i ytterligare fyra veckor.

Smärtan efter en operation varierar förstås men vissa upplever starkare smärta första veckan efter operationen. Det är viktigt att du endast tar de smärtstillande mediciner du fått rekommenderade.

Ärr och komplikationer efter en bukplastik

Känseln i operationsområdet brukar bli nedsatt men förbättras successivt under första året. Ärren vid en bukplastik är som ett ”bikinisnitt” och ärret blir längre vid en stor bukplastik än vid en liten bukplastik. Ärrläkningen är individuell, men ärren brukar blekna under första året.

Det finns en liten risk för blodpropp i samband med en bukplastik. Därför får du blodförtunnande sprutor efter operationen och cirka en vecka framåt. Cirka 3-5 % av patienterna kan få vätskebildning i nedre delen av buken, så kallat serom, som i så fall kan behöva punkteras och sugas ut.

Trygg omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Inger Mossberg

Specialist plastikkirurgi Specialist allmänkirurgi

Umeå

Jenny Cajander

Specialist plastikkirurgi

Umeå

Stefan Isberg

Narkosläkare (anestesiolog)

Umeå

Back to top