Skip to Content

Ärrkorrektion på vår klinik i Umeå

Ärrbildning är kroppens sätt att reparera en defekt i huden. Ärr uppstår efter tidigare operation, skada eller olycka. Oftast bildas ärr endast om skadan går ända ner i de djupare delarna av underhuden.

En ytlig brännskada eller ett skrubbsår resultera sällan i ärr. Däremot orsakar ett operationssnitt alltid ett synligt ärr som aldrig helt försvinner. I början blir det rött, svullet och hårt. Så småningom kommer det gradvis att blekna, bli mjukare och mindre synligt medan det mognar. Det kan ta många månader eller ända upp till 1-2 år innan ärrets mognadsprocess är avslutad.

Det finns många faktorer som kan påverka ärrläkningsprocessen och därmed ärrens slutliga utseende. Infektion och rökning kan leda till mer missprydande ärr. Ärr som uppstår tvärs över den naturliga huden kan bli mer synliga på grund av att bredden ökar. På vissa platser på kroppen, tex. över bröstbenet eller mellan skulderbladen kan speciellt barn och ungdomar ha tendens att bilda missprydande ärr. De kallas keloider. Om du vet med dig själv att du lätt bildar keloider bör du noga överväga om kirurgi är det bästa alternativet för dig.

Vilka ärr kan korrigeras?

Det är inte alla ärr som kan korrigeras. Om det är möjligt avgörs bäst av en plastikkirurg som specialiserat sig på just detta. I korthet utförs en ärrkorrektion genom ett kirurgiskt borttagande av ärret och sedan sys huden samman igen. Ärret kan begränsas till huden, men ibland kan det finnas ärrvävnad ner i underliggande fettvävnad eller ner till musklerna. Om så är fallet ser du ofta att ärret kan vara nedsänkt i förhållande till omgivande hud. I dessa fall är det också nödvändigt att ta bort den del av ärret som går på djupet för att få en slät yta. Indragna ärr kan ofta korrigeras genom att man omvandlar det från att vara rakt till ett Z-format ärr. Raka ärr är ofta tydligare än vinklade ärr. Som regel kommer ärret att synas mindre efter en korrigering, men det är tyvärr inte möjligt att garantera detta.

Tryggt omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Inger Mossberg

Specialist plastikkirurgi Specialist allmänkirurgi

Umeå

Jenny Cajander

Specialist plastikkirurgi

Umeå

Stefan Isberg

Narkosläkare (anestesiolog)

Umeå

Back to top