Skip to Content

Behandling av besvärlig svettning i Umeå

Alla människor svettas och de flesta besväras någon gång av att svettas för mycket. Det är helt normalt och kan bero på till exempel stress, värme eller infektion. Om man däremot svettas så mycket att man känner sig hämmad i sitt vardagliga liv kan man lida av besvärlig svettning, så kallad hyperhidros. Behandling kan då ske med injektioner av Botox (botulinum toxin).

Det finns flera orsaker till varför man svettas i stora mängder. Den vanligaste är att svettkörtlarna är överaktiva. Det kallas för primär hyperhidros. Oftast har man då en ökad fot- och handsvett. Men man kan också ha problem med armhålor och ansikte. Primär hyperhidros är till viss del ärftlig. Mer än tre av tio som lider av primär hyperhidros har någon nära släkting med samma typ av besvär.

Det finns ingen gräns mellan vad som är normal och besvärlig svettning utan det är upplevelsen som avgör. Upplever man att man svettas så mycket att privatlivet eller yrkeslivet påverkas negativt kan det betraktas som besvärlig svettning.

Nio av tio kan bli hjälpta av Botox (botulinum toxin)

Vid besvärlig svettning eller hyperhidros finns det idag en relativt enkel behandling. Senaste årens forskning har visat att man effektivt kan lindra eller bota lokal besvärlig svettning med injektioner av botox. Behandlingen har visat sig fungera bra och ungefär nio av tio blir hjälpta. Oftast finns effekten kvar i mer än ett halvår och om behandlingen upprepas kan den hålla i sig ännu längre. Den vanligaste behandklingsområdet är armsvett men vi kan också behandla hand- och fotsvett. Vid fotsvettsbehandling är dock effekten något sämre.

Hur går behandling till?

Botox injiceras i huden lokalt i området där svettningen förekommer och blockerar nervimpulsen till svettkörteln. Vid hand- och fotsvettsbehandling krävs ordentlig bedövning. Effekten varierar hos olika personer och biverkningarna är få. I enstaka fall kan musklerna i området försvagas, framför allt musklerna i tumgreppet. Eventuella besvär är övergående då behandling med botulinum toxin inte är permanent.

Googles policy tillåter endast certifierade onlineapotek att använda produktnamn. Därför finner du ej produktnamn på vår hemsida. Välkommen att kontakta oss för att få information om vilka produkter vi använder.Malin Ödling Davidsson

Certifierad injektionssjuksköterska

Umeå

Susanne Thelberg

Auktoriserad hudterapeut

Umeå

Back to top