Skip to Content

Bröstförstoring på vår klinik i Umeå

En bröstförstoring kan både förstora och förbättra bröstens form. På konsultationen analyserar och diskuterar vi igenom dina önskemål och tankar inför en bröstoperation. Utifrån dina medicinska förutsättningar och bröstmått kan vi gemensamt komma fram till vad som blir vackrast för just dig.

Bröstförstoring - inklusive allt

Inklusive allt omfattar själva operationen, 10 års kapselgaranti, narkos, post operativt omhändertagande av specialutbildade sjuksköterskor i lugn och trygg miljö på uppvaknings- och vårdavdelning. Alla måltider inklusive fika och naturligtvis återbesök till plastikkirurg och mottagningssköterska. En special-BH ingår även som skall användas dygnet runt i ett par veckor efter din operation.


Runda eller droppformade bröstimplantat?

Runda bröstimplantat är formade som en rund bulle. Denna implantatsform passar de allra flesta patienter och finns i stort antal variationer. Det intryck som skapas med ett runt implantat varierar beroende på vilken höjd som vi finner rätt för dig och dina önskemål.

De anatomiska (droppformade) bröstimplantaten har en mer naturlig form med större fyllning nedtill. Vilken implantatsform du ska välja beror på dina medicinska förutsättningar och personliga önskemål. Din kirurg hjälper dig att fatta beslutet utifrån vad som passar just dig.

Välj implantatsstorlek

För att uppnå ett naturligt utseende vid en bröstförstoring är implantatstorleken av stor betydelse. Våra erfarna kirurger väger in din kroppsbyggnad med särskild hänsyn tagen till bredden av och utseendet på din bröstkorg, mängden befintlig bröstvävnad samt din övergripande kroppssymmetri. Du kan läsa mer om de implantat vi använder oss av på Aleris Plastikkirurgi här.

Att tillsammans med din kirurg utgå från dina tankar och önskemål, samt dina medicinska förutsättningar, är viktigare än att studera bilder och göra modeller av förväntat resultat. I slutändan är alla patienter olika i vävnad och läkningsprocess och därför lägger vi ytterst stor vikt vid individanpassade operationer. Inger Mossberg

Specialist plastikkirurgi Specialist allmänkirurgi

Umeå

Jenny Cajander

Specialist plastikkirurgi

Umeå

Stefan Isberg

Narkosläkare (anestesiolog)

Umeå

Back to top