Skip to Content

Lårplastik på vårklinik i Stockholm

Med lårplastik förbättras formen på låren, huden sträcks ut och blir fastare. För att ge låret en smalare form kombineras lårplastik ofta med fettsugning. Det betyder att man först gör låret slankare och sedan stramar upp och anpassar huden till underlaget.

Bli av med överflödig hud på låren

Överskott av hud på låren kan vara besvärande. Överskottet kan ha många orsaker men är ofta ett resultat av stigande ålder, då hudens elasticitet avtar, eller kraftig viktnedgång. Den hängande huden kan vara mycket besvärande och ge upphov till komplex. 

Hur går en lårplastik till?

Vid en kombinerad lårplastik och fettsugning sprutas först en saltlösning in i fettvävnaden. Fettet sugs sedan ut med smala kanyler och huden stramas upp och dina lår får en smalare form.

Inför din operation ska du vara frisk. Ingreppet görs under narkos och tar några timmar. Du får inte röka två veckor före och efter en lårplastik. Du sover över en natt på kliniken.

Efter en lårplastik

Smärtan efter en lårplastik varierar men många upplever att det gör ont och stramar första veckan. Efter operationen får du en gördel som ska bäras dygnet runt de två första veckorna och därefter på dagtid under 3-4 veckor. En sårkontroll görs efter en vecka och stygnen tas bort efter två veckor. Du kan återgå till arbetet 1-2 veckor efter operationen och börja träna efter fem veckor.

 

Prislista Aleris PlastikkirurggruppenBirgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Jag vil boka konsultation

Hej!

Ni är bäst, jag vill gärna bli kontaktad angående konsultation

Back to top