Skip to Content

Manlig intimkirurgi på vår klinik i Stockholm

Vanligaste formerna av manlig intimkirurgi involverar förtjockning eller förlängning av penis. Men i vissa fall kan det även handla om rekonstruktion efter skada eller medfödd missbildning. Om du upplever din penis som för smal eller för kort går detta oftast att åtgärda. Det handlar dock om olika typer av ingrepp och tillvägagångsätt beroende på vilket resultat som eftersträvas. Många gånger går båda ingreppen att göra samtidigt om så önskas.

Penisförtjockning

Om du upplever din penis som för smal kan den göras tjockare genom fettransplantation. Det är tyvärr svårt att säga innan operation hur slutresultatet blir beroende på att fettet läker in olika bra från person till person. Nikotinbruk och att ha diabetes kan ha negativ effekt på inläkningen. I regel brukar ca 20-40% av insprutat fett läka in permanent. Slutresultatet brukar kunna fastställas efter ungefär sex månader. Efter den tiden finns det möjlighet för en sekundär operation, en så kallad seans 2. I flesta fall är inläkningen av fettvävnaden bättre efter seans 2.

Penisförlängning

Den vanligaste anledningen till att män är intresserade av en penisförlängning beror på att de upplever sin penis som för kort och indragen när den är slak, inte att den är för liten när den är erigerad. Precis som med en penisförtjockning är det även här svårt att förutsäga ett slutresultat. Oftast går det att se ett resultat på ett par cm eller ungefär 25-30% av längden på penis i slakt tillstånd. I vissa fall går det att uppnå en förlängning på upp till 4 cm. Ingreppet utförs oftast genom att kirurgen lossar på penisens fäste inne i kroppen, flyttar fram det så att en mindre del av penisen döljs inne i kroppen och syr fast svällkropparna i en mer framskjuten position.

Punghud på penis

Hos vissa män sträcker punghuden sig långt ut på penisskaftet, ett tillstånd som kallas ”scrotal webbing”. Detta kan ibland fall orsaka skav eller vara i vägen vi samlag. En kirurg kan åtgärda detta antingen genom att ta bort den överflödiga huden eller genom att förflytta den längre bak på penisskaftet. I många fall kan penis upplevas som längre efter ingreppet.

Gömd penis

I vissa fall, ofta i samband med övervikt eller vissa hudsjukdomar, kan penis dra sig inåt. Detta skapar ofta stora funktionella problem när det kommer till urinering (miktion) och sexliv. I de flesta fall kan detta åtgärdas med en fettsugning av mons pubis, en nedre bukplastik eller en penisförlängning. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att ersätta sjuk och ärrig hud på penis med hjälp av en hudtransplantation.

Innan operation

Vid konsultation träffar du en plastikkirurg och går noga igenom din generella hälsa samt vilka förväntningar du har på operationen. Det är även mycket viktigt att informera om eventuella problem med urinvägarna och/eller problem vid sexuell aktivitet. Läkaren kommer att göra en undersökning av din penis för att bedöma längden, storleken och dess rörlighet. Detta är faktorer som kommer att spela stor roll vid bedömandet av vilket resultat du kan förvänta dig efter operationen. Du kommer självklart även att upplysas om riskerna med ingreppet.

Efter operation

Det är ytterst viktigt att du noga följer de detaljerade instruktioner du fått från din läkare som rör fysisk aktivitet, arbete och sexuell aktivitet för att minska riskerna för komplikationer. Hur lång tid läkningsprocessen tar är också mycket individuellt, därför är det viktigt att även lyssna på din kropps egna signaler.

 

Prislista Aleris PlastikkirurggruppenBirgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Jag vill boka konsultation

Hej!

Ni är bäst, jag vill gärna bli kontaktad angående konsultation

Back to top