Skip to Content

Fettsugning på vår klinik i Stockholm

Oönskade fettansamlingar är ibland omöjliga att få bort genom kost och motion. En fettsugning, eller liposculpture, tar bort lokaliserade fettansamlingar under huden. Det är ingen ersättning för bantning men resultatet är bestående då de borttagna fettcellerna inte återbildas.

Slankare kropp hos en erfaren pastikkirurg

Fettsugning, liposculpture, ersätter inte träning eller bantning, men det är däremot ett fint komplement. Människor föds med olika förutsättningar, arvsanlag och hormoner som styr hur fettet samlas på kroppen. Man kan göra fettsugning på kroppsområden såsom haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg mm.

Liten eller stor fettsugning?

Det är möjligt att göra fettsugning på flera ställen vid samma operationstillfälle. Det som begränsar ingreppets storlek är hur stor mängd fett som kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Om du gör en stor fettsugning stannar du kvar en natt på vår vårdavdelning. Om du gör en mindre fettsugning kan du gå hem samma dag.

Hur går en fettsugning till?

Vi använder oss av metoden liposculpture som sker i narkos och tar upp till ett par timmar. Inför din operation ska du vara fullt frisk. Under narkosen sprutas en saltlösning in i fettvävnaden och fettet sugs därefter ut med smala kanyler. Vi kan utföra fettsugning på nästan alla delar av kroppen men allra vanligast är fettsugning av hakan eller fettsugning av magen.

Efter en fettsugning

Efter operationen får du en gördel anpassad till det aktuella området. Gördeln skall bäras i fem veckor. Om hakan fettsugits får du ett hakförband vilket skall bäras dygnet runt i en vecka och sedan endast nattetid. Smärtan efter fettsugning brukar vara måttlig. Ofta uppfattas den som ömhet och kraftig träningsvärk. Ju större område som fettsugits desto större smärta. Det är viktigt att du endast tar de smärtstillande mediciner du fått rekommenderade.

Efter en mindre fettsugning kan du börja arbeta igen efter några dagar och träna efter 2-3 veckor. Vid en större fettsugning kan du behöva vara hemma i 1-2 veckor och börja träna efter 4-5 veckor.

Efter en liposculpture blir området svullet och det bildas blåmärken. Svullnaden och blåmärkena avtar under de första 2-3 veckorna. I takt med att huden drar ihop sig och anpassar sig till det nya underlaget syns den nya formen allt mer.

Vid större fettsugningar ges förebyggande behandling mot blodpropp med sprutor i cirka en vecka efter operationen. Den vanligaste komplikationen efter en liposculpture är att det finns någon ojämnhet kvar efter ingreppet. Detta kan korrigeras genom en kompletterande fettsugning efter cirka sex månader.

 

 

Prislista Aleris PlastikkirurggruppenBirgit Stark

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Mats von Wachenfeldt

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Davor Jergoviç

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Janne Ohlsén

Specialist i Plastikkirurgi

Stockholm

Hannes Sigurjónsson

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Åsa Edsander-Nord

Specialist i plastikkirurgi

Stockholm

Jag vil boka konsultation

Hej!

Ni är bäst, jag vill gärna bli kontaktad angående konsultation

Back to top