Bröstförminskning och lyft före- och efterbilder

Bröstförminskning och lyft före och efter

Bröstförminskning och lyft före- och efter

Bröstförminskning och lyft före- och efter

Bröstförminskning och lyft före och efter

Avlägsnat 170mg höger bröst och 260 mg vänster bröst
Kvinna 163cm lång, 62kg
Bild före samt 1 år efter operationen

Bröstförminskning och lyft före- och efter

Bröstförminskning och lyft före- och efter

Bröstförminskning och lyft före- och efter