Före- och efterbilder näsplastik

Full näsplastik.

Bild före samt fem år efter operation. 
Kirurg: Kjell-Ove Sällström