Fredrik Gewalli

Plastikkirurg

Dr. Fredrik Gewalli

Från och med hösten 2017 välkomnar vi Fredrik på Aleris Plastikkirurgi Sabbatsberg. Fredrik har gedigen kompetens inom plastikkirurgi vilket framgår av nedanstående presentation. Hans specialistkompetens är inriktad på näsplastik.

Perioden 2003 – 2017 arbetade Fredrik som överläkare vid Lunds Universitetssjukhus och Teamledare för Mikrovaskulära kirurgiska verksamheten med rekonstruktioner inom Head&Neck. 

Fredrik är född 1956 i Gävle. Utbildade sig först till Tandläkare på Karolinska Institutet Stockholm och praktiserade i 3 år i privatpraktik, men kände suget efter läkarrollen och fortsatte sin bana. Utbildad till läkare i Stockholm på Karolinska Institutet /Sjukhuset mellan åren 1984-1989. Specialist i allmän kirurgi 1997 och plastikkirurgi 2000.

Fredrik försvarade sin forskning med avhandlingen ”Dynamic Principles in Craniofacial surgery – Expander elements and their surgical application” 2001. Opponent Professor Fernando Ortiz Monasterio Mexico City Mexico. Huvudhandledare Professor Claes Lauritzen Göteborg. Flera föreläsningar hölls i samband med disputation bl.a. i Italien, Mexico och Taiwan.

Som handledare har Fredrik ett forskningsamarbete med New York Memorial Sloan Kettering Cancer Center som har resulterat i ytterligare en avhandling 2010, denna gång inom Head&Neck plastic surgery reconstruction research. 

Fredrik tjänstgjorde på Plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1998-2003.

Sedan 2002 arbetar Fredrik med estetisk plastikkirurgi. Han har vistats hos Professor Fernando Ortiz Monasterio i Mexico City och lärt sig grunderna i den avancerade skönhets- och rekonstruktiva kirurgin. Fredrik har också hämtat influenser efter besök i USA – New York, Frankrike – Cannes, Indien – Mumbai.  Inom aps konceptet / Artistisk Plastikkirurgi konceptet har sedan egna tekniker utvecklats.

Det du inte visste om Fredrik; Har kappseglat VM 1982 och EM 1984 för 6 Meter yachts. Nu seglar han sommartid med familjen i Bohuslän. Är en entusiastisk skidåkare och älskar att resa.

 

Dessutom är Fredrik:

Docent / Associate Professor / i plastikkirurgi vid Lunds Universitetssjukhus Teamledare för Mikrokirurgisk verksamhet inom Head&Neck rekonstruktion.

Ordförande 2016/2017 i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening , International Society of Aesthetic Plastic Surgery / ISAPS . Registrerad Specialist i Plastik och Allmänkirurgi vid General Medical Council-United Kingdom .

Fredrik sitter sedan 2010 Styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och ansvarar för Kommunikation/Information – IT; se Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Fredrik är med i organisationskommittén för Årsmöte för SFEP där en kongress skapas årligen med inbjudna föreläsare från hela världen.

Fredrik svarar också som Expert i Näsplastik-kirurgi / Rhinoplasty i FRÅGA DOKTORN på Sfep’s (Svensk förening för estetisk plastikkirurgi) hemsida.

 

Boka online

Boka nästa lediga tid direkt här på webben

Boka nu

Ställ en fråga