Obesitasteamet

Teamet på Aleris Obesitas leds av Dr. Joacim Öhrn, medicinskt ansvarig kirurg. I teamet ingår dessutom Dr. Bengt Orrenius, samt Josefine Jonsson, dietist och Susanne Lönnå, mottagningssköterska. Våra kirurger har alla lång och gedigen erfarenhet av överviktsoperationer (fetmaoperationer). Teamet består även av narkosläkare , narkossjuksköterska och operationssjuksköterska.

Fetma är en kronisk sjukdom som utan behandling kan leda till en rad sjukdomar och försämrad livskvalité. Vårt obesitasteam använder en väl beprövad process med en kompetent och trygg vårdkedja. Du kan känna dig trygg från första besöket till din nya livsstil! 

Du är alltid välkommen att ringa

Vårt mottagningsteam informerar dig om allt du behöver veta inför din överviktsoperation (fetmaoperation). Teamet leds av medicinskt ansvarig kirurg, Dr. Joacim Öhrn i samarbete med narkosläkare , narkossjuksköterska, operationssjuksköterska samt dietist. Du är alltid välkommen att ringa om du har frågor inför din överviktsoperation.

Överviktsoperationen sker i narkos

På operationssalen arbetar ett mycket kompetent team med lång erfarenhet. Här blir du omhändertagen av erfarna kirurger och operationssjuksköterskor samt ett narkosteam bestående av narkosläkare och narkossjuksköterskor.

Uppföljning efter en överviktsoperation

Uppföljning är viktig för att du ska uppnå ett varaktigt resultat efter din överviktsoperation. Vid eftervården träffar du teamet som du mötte första gången du sökte till Aleris Obesitas. Teamet kommer nu att fokusera på att du rent medicinskt mår bra, din vikt, kostfrågor samt vikten av fysisk aktivitet.

Boka online

Boka nästa lediga tid direkt här på webben

Boka nu

Ställ en fråga