Varför är det så svårt att gå ner i vikt?

Här berättar överviktskirurgerna Dr. Joacim Öhrn och Dr. Anna Elmered om svårigheten med viktminskning och varför det inte fungerar att "banta" bort en etablerad övervikt.

Svårigheten med bantning

Studier har visat att chanserna att lyckas banta bort en etablerad övervikt och sedan hålla vikten i fem år bara är 3-5%. Det typiska för människor med etablerad övervikt är att man går ner i vikt när man bantar, men omedelbart går upp igen när man slutar. Detta fenomen beror inte på ”bristande karaktär” utan är en rent fysiologisk försvarsmekanism mot svält.

Skillnad på övervikt och etablerad övervikt

För att förstå överviktsproblematik måste man skilja på fasen när övervikten är under utveckling, respektive när den är (hormonellt) etablerad i kroppen. Övervikt under utveckling kan man fortfarande påverka själv, med kost och motion på sedvanligt sätt.

Etablerad övervikt är däremot ”immun” mot detta – kroppen försvarar sig med ett stort antal mekanismer. Exempel är ökade svälthormoner (ghreliner), minskade mättnadshormoner (leptiner) men även minskad förbränning i muskulatur och ökad aktivitet i hjärnans hunger- och belöningscentra.

Hur mäter man övervikt?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI –Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Värde >25 definieras som övervikt, värde >30 som fetma. (I Sverige passerade vi 50%-strecket för övervikt i befolkningen redan år 2011.) Ett annat mått är midjeomfånget. Normalvärden för män är <94 cm, för kvinnor <80 cm.

Övervikt medför en ökad risk för sjukdomar redan vid BMI >25. Dessa sjukdomar inkluderar hjärtkärlsjukdom och stroke, typ 2 diabetes, artros i lederna, sömnapnesyndrom samt ett flertal cancerformer. Detta sammantaget gör att en människa med fetma riskerar leva ett 10-15 år kortare liv.

Bestående resultat med gastric bypass

Över 90% av de som opereras hos Aleris går ned ca. 80% av sin övervikt efter 1-2 år. Det är väl dokumenterat att denna viktnedgång är bestående. Viktnedgången bidrar till att fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom, sömnapné, depression och ledvärk antingen reduceras eller försvinner helt.

Andra fetmarelaterade sjukdomar som reflux, PCOS, migrän, astma och inkontinens förbättras också hos de allra flesta. Många kan sluta med sina mediciner när vikten reduceras. Flera studier visar att livskvaliteten ökar efter en gastric bypassoperation.

Gastric bypassoperationen medför också förändring i nerv- och hormonsystemen, vilket leder till att hungerkänslorna och tendensen att vilja äta för mycket reduceras.

Vem kan genomgå en överviktsoperation?

På Aleris Obesitas Stockholm utför vi överviktsoperationerna gastric bypass och gastric sleeve i privat regi. Om just du lämpar dig för överviktskirurgi avgör vi i samråd med dig under en läkarkonsultation. Vi har ingen skarp BMI-gräns, istället utgår vi från din totala hälsosituation. BMI före en överviktsoperation (fetmaoperation) brukar ligga från 30 och uppåt.

Våra kirurger har lång och gedigen erfarenhet av säker överviktskirurgi med goda resultat. Har du frågor eller funderingar kring en överviktsoperation? Då är du varmt välkommen att fylla i dina kontaktuppgifter så hör en av våra överviktskirurger eller mottagningssköterska av sig.

Boka online

Boka nästa lediga tid direkt här på webben

Boka nu

Ställ en fråga