Överviktsoperation Gastric Sleeve

Gastric Sleeve är ett kirurgiskt ingrepp som enbart omfattar magsäcken, och innebär alltså ingen kirurgi på tarmen. Vid fetmaoperationen avlägsnas 80% av magsäcken så att den resterande magsäcken får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet ”sleeve”.

Den del av magsäcken som opereras bort, tas ut ur bukhålan. Den smala, rörformade del som återstår ”häftas” tät med avancerade kirurgiska instrument. Gastric sleeve har dels en hormonell effekt, som leder till att hungerkänslorna minskar. När den förminskade magsäcken fylls, skapas det också ett tryck som ger tidig och relativt långvarig mättnadskänsla. Om du äter för stora mängder mat, eller om du äter för snabbt, blir du i värsta fall illamående och kan få kräkningar.

Metoden är icke reversibel, dvs den kan inte återställas, men uppfattas bland vissa som mer skonsam än gastric bypass. Detta beror på att man inte kopplar om tarmarna. Risken för komplikationer skiljer sig dock inte nämnvärt mellan operationsmetoderna.

Nya kostvanor är A och O

Efter en överviktsoperation följer de som är opererade med gastric sleeve och gastric bypass samma kostrutiner. Det finns dock studier som talar för att sleeveopererade inte är fullt lika känsliga för fett och socker. Undersökningar pågår kring huruvida sleeveopererade inte ska behöva ta samma vitamin- och mineraltillskott som de som är opererade med gastric bypass, men i nuläget används samma tillskott till båda grupperna. 

Ladda ner kostinformation för dig som ska genomgå en Gastric sleeve.

Ställ om ditt liv och bli av med 50-80% av övervikten

Efter en gastric sleeve kan man bli av med ca 50-80 % av övervikten efter 1-2 år, men resultaten är mer osäkra än vid gastric bypass på längre sikt. Uppföljning och ändrad livsstil är mycket viktigt för ett bestående resultat. Studier har visat att gastric sleeve bidrar till ökad livskvalitet. Hos de flesta kommer problem med överviktrelaterade följdsjukdomar att reduceras eller försvinna även efter sleeveoperationen. Priset för en överviktsoperation hittar du här.

Ladda ner mer detaljerad information om överviktsoperationen Gastric sleeve.

 

Boka online

Boka nästa lediga tid direkt här på webben

Boka nu

Ställ en fråga