Skip to Content

Stusslyft på vår klinik i Malmö

Ett stusslyft eller Lower Body lift är ett bra ingrepp om du upplever att du har ett kraftigt överskott av hud och vävnad på baksidan av bålen. Detta kan uppstå exempelvis efter en stor viktnedgång.

Stusslyft inleds med fettsugning

Ingreppet inleds med en skulpterande fettsugning, därefter lyftes stussen. Överflödig hud och fettvävnad avlägsnas och underliggande muskulatur sträcks. Snittet läggs på baksidan av bålen i det anatomiska fältet mellan stuss och ryggslut. Designen av snittet anpassas olika beroende på om patienten är man eller kvinna.

Stusslyft kan kombineras med bukplastik

Ett stusslyft kan utföras som ett separat ingrepp men görs ofta i kombination med en bukplastik. Denna kombination av ingrepp utförs om din önskan och dina medicinska förutsättningar överensstämmer med detta.

Ofta är behovet av kirurgi på magen svårt att skilja från behovet på baksidan av kroppen och man talar då om en cirkumferent bukplastik. Det går också att göra en bukplastik vid ett senare tillfälle om man skulle vilja, eller börja med att göra bukplastiken separat först. 

Så går ett stusslyft till

Du skall vara fullt frisk och operationen utförs i narkos. Du får inte röka två veckor före och efter ett stusslyft. Övervikt kan försämra läkningen, därför det är viktigt att du går ner i vikt före en operation om du har kraftig övervikt. Du sover kvar en natt på klinikens vårdavdelning och får åka hem dagen efter.

Du kan arbeta efter några veckor

Smärtan efter en operation varierar men många tycker att det gör ont första veckan. Det är viktigt att du endast tar de smärtstillande mediciner du fått rekommenderade. Du kan börja arbeta igen 2-4 veckor efter en operation och träna efter 5-6 veckor. Efter sex månader genomförs en slutkontroll.

Ärr och komplikationer efter ett stusslyft

Stygnen tas bort efter 10-12 dagar. Ärren tejpas och tejpen ska bytas en gång i veckan efter att stygnen tagits bort. Ärrläkningen är individuell, men vanligtvis bleknar ärren under första året. Känseln i operationsområdet brukar bli nedsatt men förbättras successivt under första året.

Det finns en risk för proppbildning, som vid alla operationer där man har nedsatt rörlighet efter operationen. Det är därför särskilt viktigt att man följer de rekommendationer som ges vid hemgång.

Tryggt omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö

Back to top