Skip to Content

Överarmsplastik på vår klinik i Malmö

Vid en överarmsplastik minskar vi omfånget på överarmarna genom att ta bort fett och strama upp huden. Syftet med detta är att skulptera och forma överarmarna men också att i möjligaste mån bevara lymfkärlen.

Få spänstigare och vackrare överarmar

Att gå i kortärmat eller klänning kan vara jobbigt om man besväras av sina överarmar. Det kan handla om att de framstår som stora eller att huden är slapp. När man åldras minskar hudens elasticitet och spänsten försvinner vilket kan leda till hängande hud.

Om du har genomgått en kraftig viktnedgång kan även det leda till hängande och besvärande hud. Med överarmsplastik får du bort den överflödiga huden och får smalare, spänstigare och vackrare överarmar. 

Överarmsplastik innehåller två moment

Överarmsplastik innehåller två moment som sker under narkos. Först gör plastikkirurgerna en fettsugning där en saltlösning sprutas in i fettvävnaden. Fettet sugs sedan ut med smala sprutor på insidan av armarna. Därefter formas och skulpteras överarmarna.

Slutligen görs ett plastikingrepp där överflödig hud anpassas och tas bort. Ingreppet tar ett par timmar och vanligtvis får du sova över på kliniken.

Efter operationen

Du kan vara tillbaka på jobbet inom en till tre veckor. Efter operationen kan dina händer svullna något men det går över inom några dagar. Stygnen tar du bort efter 14 veckor och ärren som framträder bleknar med tiden bort. För allra bästa resultat rekommenderar vi att du tejpar ärren i ett halvår.

Tryggt omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö

Back to top