Skip to Content

Intimkirurgi på vår klinik i Malmö

En blygdläppsoperation syftar till att minska eller återskapa storleksskillnad av de inre och/eller de yttre blygdläpparna.

Obehag eller kosmetiska skäl

De vanligaste orsakerna till att kvinnor söker för blygdläppsoperation är att de besväras av obehag vid användande av vissa trånga klädesplagg, svårighet att utöva viss idrott eller obehag vid sexuell aktivitet. Det kan även röra sig om rent kosmetiska skäl.

En blygdläppsoperation syftar till att minska eller återskapa storleksskillnad av de inre och/eller de yttre blygdläpparna. Orsaken till de olika avvikelserna kan vara medfödda eller förvärvade. Operation av de inre blygdläpparna kan utföras i narkos eller med lokalbedövning.

Lång erfarenhet av intimkirurgi

Vi har lång erfarenhet av imtimkirurgi och har hjälp många kvinnor till en mer obegränsad vardag. Snittet, som vanligvis placeras utmed blygläppens rand, sys ihop med stygn som kroppen själv bryter ned. Läkningen sker normalt snabbt och enkelt och komplikationer är relativt ovanliga.

Att känna ett obehag och sveda de första dagarna är helt normalt och inget att oroa sig för. Du behöver inte förband efter operation utan en mjuk binda räcker gott och väl.

Träffa kvinnlig sjuksköterska

Vi har, efter över trettio års erfarenhet, lärt oss att din trygghet är det viktigaste. Därför får du redan vid en första konsultation träffa en av våra kompetenta plastikkirurger tillsammans med en kvinnlig sjuksköterska. Tillsammans går ni igenom ingreppet, du får information och har möjlighet att ställa frågor. Detta för att du ska kunna ta ett så välinformerat beslut som möjligt.

Kom ihåg att inga frågor är för små eller obetydliga. Ni talar om dina förväntningar och önskemål samt kommer fram till vilken behandling som lämpar sig för just dig, med dina specifika förutsättningar.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö

Back to top