Skip to Content

Fettsugning på vår klinik i Malmö

Oönskade fettansamlingar är ibland omöjliga få bort genom kost och motion. Med fettsugning däremot kan man bli av med dem. Det är ingen ersättning för bantning men resultatet är bestående då de borttagna fettcellerna inte återbildas.

Fettsugning möjlig på olika kroppsområden

Fettsugning, liposculpture, ersätter inte träning eller bantning, men det är däremot ett fint komplement. Syftet är att ta bort fettansamlingar under huden.

Människor föds med olika förutsättningar, arvsanlag och hormoner som styr hur fettet samlas på kroppen. Man kan göra fettsugning på kroppsområden såsom haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg med mera, men allra vanligast är fettsugning av hakan eller magen.

Liten eller stor fettsugning

Det är möjligt att göra fettsugning på flera ställen vid samma operationstillfälle. Det som begränsar ingreppets storlek är hur stor mängd fett som kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Om du gör en stor fettsugning stannar du kvar en natt på vår vårdavdelning. Om du gör en mindre fettsugning kan du gå hem samma dag.

Operation under narkos

Vi använder oss av metoden liposculpture som sker i narkos och tar upp till ett par timmar. Inför din operation ska du vara fullt frisk. Under narkosen sprutas en saltlösning in i fettvävnaden och fettet sugs därefter ut med smala kanyler. 

Efter en fettsugning

Efter operationen får du en gördel anpassad till det aktuella området. Gördeln skall bäras i fem veckor. Om hakan fettsugits får du ett hakförband, vilket skall bäras dygnet runt i en vecka och sedan endast nattetid.

Smärtan efter fettsugning brukar vara måttlig. Ofta uppfattas den som ömhet och kraftig träningsvärk. Ju större område som fettsugits desto större smärta. Det är viktigt att du endast tar de smärtstillande mediciner du fått rekommenderade. 

Du behöver vara hemma i början

Efter en liposculpture blir området svullet och det bildas blåmärken. Svullnaden och blåmärkena avtar under de första 2-3 veckorna. I takt med att huden drar ihop sig och anpassar sig till det nya underlaget syns den nya formen allt mer.

Efter en mindre fettsugning kan du börja arbeta igen efter några dagar och träna efter 2-3 veckor. Vid en större fettsugning kan du behöva vara hemma i 1-2 veckor och börja träna efter 4-5 veckor.

Vanlig komplikation

Vid större fettsugningar ges förebyggande behandling mot blodpropp med sprutor i cirka en vecka efter operationen. Den vanligaste komplikationen efter en liposculpture är att det finns någon ojämnhet kvar efter ingreppet. Detta kan korrigeras genom en kompletterande fettsugning efter cirka sex månader.

Tryggt omhändertagande

Vi vet att ett personligt omhändertagande och att du som patient är välinformerad skapar trygghet. Därför får du redan vid din första konsultation träffa en av våra erfarna plastikkirurger. Det för att ni tillsammans ska diskutera förväntningar, förutsättningar och vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för just dig.

Kontakta gärna oss via formuläret här intill om du vill veta mer eller boka en tid för konsultation direkt.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö

Back to top