Skip to Content

Botox på vår klinik i Malmö

I Malmö erbjuder vi injektionsbehandling med Botox (Botulinum toxin) som gör huden slätare genom att minska muskelaktiviteten. Injektioner med botox kan även dämpa en intensiv mimik mellan ögonbrynen och pannan.

Sol, rök och vikt påverkar huden

Solning, rökning, viktförändringar och naturligt åldrande påverkar ansiktets utseende. Man har under livets gång en tendens att utveckla rynkor i pannan, mellan ögonbrynen och på utsidan av ögonen.

Botox ges med små stick

Botox ges som en injektionsbehandling. Det verkar genom att tillfälligt förlama och minska muskelns funktion. Genom mindre muskelaktivitet exempelvis i pannan eller kring ögat blir huden slätare. 

Oftast krävs flera små stick mellan ögonbrynen och pannan, och/eller på utsidan av ögonen. Ett antal patienter har beskrivit att pannan känns lugnare och mer utvilad efter behandling, men även att en del spänningshuvudvärk har avtagit.

Efter botoxbehandling

Behandlingen efterlämnar små röda fläckar under några timmar. Vissa patienter har också beskrivit huvudvärk under några timmar efter behandlingen. I ytterst sällsynta fall har också en allergisk reaktion inträffat i samband med injektionsbehandling. Något som finns beskrivet för alla läkemedel..

 Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Back to top