Skip to Content

Bröstförstoring på vår klinik i Malmö

En bröstförstoring kan både förstora och förbättra bröstens form. På konsultationen analyserar och diskuterar vi igenom dina önskemål och tankar inför en bröstoperation. Utifrån dina medicinska förutsättningar och bröstmått kan vi gemensamt komma fram till vad som blir vackrast för just dig.

Runda eller droppformade bröstimplantat

Runda bröstimplantat (gelehallon) är formade som en rund bulle. Denna implantatsform passar de allra flesta patienter och finns i stort antal variationer. Det intryck som skapas med ett runt implantat varierar beroende på vilken höjd som vi finner rätt för dig och dina önskemål.

De anatomiska (droppformade) bröstimplantaten har en mer naturlig form med större fyllning nedtill. Vilken implantatsform du ska välja beror på dina medicinska förutsättningar och personliga önskemål. Din kirurg kommer hjälpa dig att fatta beslutet utifrån vad som passar just dig.

Välj implantatsstorlek

För att uppnå ett naturligt utseende vid en bröstförstoring är implantatstorleken av stor betydelse. Våra erfarna kirurger väger in din kroppsbyggnad med särskild hänsyn tagen till bredden av och utseendet på din bröstkorg, mängden befintlig bröstvävnad samt din övergripande kroppssymmetri. Du kan läsa mer om de implantat vi använder oss av på Aleris Plastikkirurgi här.

Att tillsammans med din kirurg utgå från dina tankar och önskemål, samt dina medicinska förutsättningar, är viktigare än att studera bilder och göra modeller av förväntat resultat. Bildstudier och 3D-modeller kan vara till hjälp, men i slutändan är alla patienter olika i vävnad och läkningsprocess.

Bröstförstoring inklusive allt

Inklusive allt omfattar själva operationen, 10 års kapselgaranti, narkos, post operativt omhändertagande av specialutbildade sjuksköterskor i lugn och trygg miljö på uppvaknings- och vårdavdelning. Alla måltider inklusive fika och naturligtvis återbesök till plastikkirurg och mottagningssköterska. Även en special-BH ingår som skall användas dygnet runt i ett par veckor efter din operation.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö


Back to top