Skip to Content

Kind- och hakplastik på vår klinik i Malmö

Vill du förtydliga och förfina dina kind- och haklinjer, förstärka intrycket av dina kindben eller vill du förminska linjer och överflödig hud? Vill du förstora eller förminska din haka? Det finns en mängd olika behandlingar när det gäller kind- och hakplastik.

Olika behandlingar vid kind- eller hakplastik

Överväger du kind- eller hakplastik finns det flera olika ingrepp att välja på. Vi arbetar både med kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Kindplastik med hyaluronsyra eller eget fett

Vi använder i regel hyaluronsyra vid kindplastik och kindbensförstorning. Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Det innebär att kroppen inte stöter bort ämnet eller att infektioner skapas.

Ingreppet kan även göras med en fettinjektion och då vi tar fett från knäregionen. Det är ett ingrepp som görs under narkos.  I båda fallen kan du åka hem samma dag.

Förminska eller förstora hakan

Med hakplastik kan man förminska eller förstora hakan. Vid förminskning lägger vi ett snitt under hakan, därifrån minskas mjukdelsvävnaden på hakans framsida. Behandlingen kan kombineras med fettsugning av hakan. Stygnen tas bort efter 10-12 dagar och du kan gå hem samma dag som ingreppet sker.

Vid hakförstoring lägger vi ett poröst plastimplantant som smälter in i din hakform. Snittet läggs under hakan. Vi kan även förstora hakan genom antingen en injektion med fett eller hyaluronsyra.Bruce Williams

Specialist i plastikkirurgi

Aleris Specialistvård Malmö

Gie Orzol Vandehult

Specialist i plastikkirurgi

Malmö

Edyta Merisson

Narkosläkare (anestesiolog)

Malmö

Lotta Nilsson Möller

Operationskoordinator

Malmö

Back to top